1. Heereweg 73
 2. 2161AE Lisse
 3. Fax

  0252-830830
 4. Fax

  06-53337000
 5. info@tel

  p

  lan.nl
Referenties
Tellan heeft tijdens haar bestaan een ruime ervaring opgedaan met het leveren en aanleggen van installaties in divers omgevingen. Een kleine greep uit deze ervaringen staat hieronder beschreven.
Agrarische ondernemingen
In nauwe samenwerking met een softwareontwikkelaar heeft Tellan invulling gegeven aan de levering en implementatie van de benodigde hardware voor een gedigitaliseerd telsysteem van landbouwproducten. De nadruk bij dit systeem lag voornamelijk op de afstemming met de softwareontwikkelaar, de robuustheid van de bedieningscomponenten en de gebruiksvriendelijkheid van het systeem.
Detailhandel
In verschillende ondernemingen binnen het midden- en kleinbedrijf heeft Tellan zorg gedragen voor de aanleg van automatiserings- en kassasystemen, afgestemd op het optimaal gebruik ervan.
Kinderdagverblijven
Binnen de sector van de kinderopvang heeft Tellan bijgedragen aan de optimalisatie van de bereikbaarheid door het toepassen van nieuwe communicatietechnieken bekend als 'fax to mail' en 'voice to mail', waarmee zowel fax- als voicemailberichten centraal per mail kunnen worden ontvangen en verwerkt.
Scholen
Tellan heeft voor diverse scholen de installatie ten aanzien van communicatie en beveiliging in zijn geheel gerealiseerd. Het gaat hierbij onder andere om het datanetwerk, schoolbel-/intercomsysteem en geavanceerd camerabeveiligingssysteem voorzien van identificatie.
Copyright ® 2011. All rights reserved. Design by Tinq2